Om / About

Velkommen til min bildeverden!

Med blekk eller oljemaling viser jeg verden som jeg observerer den utenfor og på innsiden, det gode og det vonde, fantasien og virkeligheten og det imellom. Jeg ønsker å avbilde kaos, kompleksitet, overveldelse, stillstand, sorg, ensomhet, lengsel og forfall, på en måte som påminner andre og meg selv om at orden, enkelhet, ro,
 fremdrift, glede, fellesskap, tilfredshet og vekst ikke kan eksistere uten motsetningene, og at skjønnhet og perfeksjon
 er avhengig av det stygge og mangelfulle, slik at vi kan finne håp også når alt virker håpløst.

Lurer du på noe om denne siden eller om kunsten min? Eller er du interessert i å samarbeide eller bestille et kunstverk? Kontakt meg gjerne på telefon +47 41 41 02 39 eller melding på facebook eller instagram!

– I. T. (Ingrid Therese) Hammar

*

Welcome to my picture world!

With oil paint or ink I show the world as I observe it outside and inside, the good and the bad, fantasy and reality and between. I want to depict chaos, complexity, overwhelm, standstill, sorrow, loneliness, longing and decay, in a way that reminds others and myself that order, simplicity, calm, progress, joy, community, satisfaction and growth cannot exist without the opposites, and that beauty and perfection is dependent of the ugly and lacking, so that we may find hope also when everything seems hopeless.

Wondering about something regarding this website or my art? Or interested in collaborating or ordering an artwork? Feel free to contact me at +47 41 41 02 39 or message me on facebook or instagram!

– I. T. (Ingrid Therese) Hammar