Kurs / Classes

Lyst til å lære å male eller tegne? Jeg hjelper deg! For oversikt over kommende kurs og info, se kalenderen på facebooksiden. Se bilder fra de ulike kursene på gallerisiden.

/

Would you like to learn to paint or draw? I can help you! For an overview of upcoming classes and more info, see the calendar on my facebook page. See photos from the different classes at the gallery page.