Kontakt og info

Ta kontakt for spørsmål og kjøp / Contact me for questions and orders:
Ring / SMS: +47 41 41 02 39 / DM facebook / DM instagram
Telefontid / phone time: 10:00 – 17:00
SMS / DM: døgnet rundt / any time

Kjøpsvilkår / Terms of purchase

Disse vilkårene gjelder for kunst kjøpt direkte fra meg, og omfatter ikke produkter med min kunst på som selges fra eksterne leverandører. (EN) These terms apply to artworks bought directly from me, and do not include products with my art on it sold by external suppliers.

Størrelser / Sizes
Størrelser = størrelse på papir, lerret, eller annen overflate, ikke motivet eller rammens. (EN) Sizes = size of the paper, canvas, or other surface, not motif or frame.

Farger / Colors
Variasjon i farger kan forekomme. Da spesielt papirfarge er vanskelig å gjengi eksakt vil tegninger og prints være gjengitt på siden med helt hvit bakgrunn, selv om papiret oftest har en naturlig hvit farge som er litt varmere. Spør gjerne om flere fotografier om du ønsker å se kunstverket i ulike lysforhold. (EN) Variation in color may occur. Due to especially paper colour being difficult to present exactly the drawings and prints will be presented with a completely white background, even though the paper usually has a natural white colour which is a little warmer. Feel free to ask for more photos if you want to see the artwork in different lighting.

Rammer / Frames
Spør gjerne om å se foto av bilder med ramme som følger med. (EN) Feel free to ask for photos of artworks with the included frame.

Kunstavgift / Art fee
På kunstverk som koster mer enn 2000 kr legges det på 5% kunstavgift i henhold til kunstavgiftsloven. (EN) On artworks costing more than 2000 NOK, a 5% art fee is added in accordance with the art fee law.

Betaling / Payment
Dersom ikke annet er avtalt fakturerer jeg deg ved bestilling, og sender kunsten etter at betaling er mottatt. (EN) Unless we agree on other arrangements, I will send you an invoice upon order, and send you the artwork once payment is received.

Frakt i Norge / Shipping inside Norway
Du kan hente kunstverket på atelieret mitt i Oslo, eller jeg sender til deg uten ekstra kostnad. (EN) You can pick up the artwork at my studio in Oslo, or I’ll send it to you without extra charge.

Frakt ut av Norge / Shipping outside Norway
For tiden sender jeg kun kunstverk ut av Norge der totalprisen er 5 000 kr eller mindre. Fraktpris utenfor Norge regnes ut ved bestilling. (EN) Currently I only send artworks out of Norway where the total price is 5 000 NOK or less. Shipping costs outside Norway will be calculated upon order.

Angrerett / Right of withdrawal
Du har 14 dagers angrerett i henhold til Angrerettloven (NB! Dette gjelder for fjernsalg (kjøp via telefon/SMS/e-post/direktemelding), og ikke dersom du kjøper kunstverk i galleriet eller atelieret. Dette er fordi du ikke har hatt mulighet til å se kunstverket fysisk før kjøp. Du trenger ikke å gi noen grunn for å bruke angreretten, men du må gi beskjed skriftlig innen 14 dager etter at kunstverket og informasjon om angreretten er mottatt, og returnere kunstverket i original emballasje eller tilsvarende innen rimelig tid. Dersom du ikke har mottatt info om angrerett kan du angre opptil 1 år etter at varen er mottatt. Når kunstverket er mottatt av meg vil du få refundert betalingen dersom denne allerede er gjennomført. Angreretten gjelder ikke for bestillingsverk, da dette er arbeid utført spesielt til deg med personlig preg, men du får du en 100% fornøyd-garanti på disse.
(EN) You have 14 days right of withdrawal according to Angrerettloven (NB! This is only valid for remote purchases (through phone/SMS, e-mail, direct messages), and not if you buy artworks in the gallery or the studio. This is because you have not had the possibility of seeing the artwork physically before purchase. You don’t need to state any reason for using the right of withdrawal, but you have to let me know in writing within 14 days of receiving the artwork and information about the right of withdrawal, and return the artwork in original packaging or similar within a reasonable amount of time. If you did not receive information about the right of withdrawal you can withdraw your purchase up to 1 year after receiving the artwork. When the artwork is received by me you will get your payment refunded if the artwork has been paid already. The right of withdrawal does not apply to commissioned artworks as these have been made especially for you with a personal touch, but I give you a 100% happy guarantee on those.