Tilgjengelig / Available

Her er mine for tiden tilgjengelige kunstverk. Ta kontakt for spørsmål og kjøp: / These are my currently available artworks. Contact me for questions and orders:
Ring / SMS: +47 41 41 02 39 / DM facebook / DM instagram
Telefontid / phone time: 10:00 – 17:00
SMS / DM: døgnet rundt / any time

Malerier / Paintings

Se mer her / See more here: Malerier / Paintings

Fastpris på frakt i Norge: / Flat rate shipping to Norway: 180 NOK med sporing / with tracking.

Tegninger / Drawings

Se mer her / See more here: Tegninger / Drawings

Fastpris på frakt i Norge: / Flat rate shipping to Norway: 180 NOK med sporing / with tracking.

Gicléeprints

Noen arbeider er tilgjengelige som prints i begrenset opplag / Some works are available as limited edition prints:

Fastpris på frakt i Norge: / Flat rate shipping to Norway: 180 NOK med sporing / with tracking.

Se alle her / see all here: Gicléeprints

Oljestudier / Oil studies

Denne serien oljestudier er laget med oljemaling på bomull (lerretplater) og måler 30 x 30 cm. Bildene kan kjøpes med eller uten ramme. / This series of oil studies are made with oil paint on cotton (canvas boards) and measures 30 x 30 cm. Paintings can be bought with or without frame.

Fastpris på frakt i Norge / Flat rate shipping to Norway:  180 NOK med sporing / with tracking.

Se alle her / see all here: Oljestudier / Oil studies

Minigouache

Denne serien minimalerier er laget med gouache på papir og måler 12 x 12 cm (motiv 6×6 cm), ramme er inkludert i prisen. /  This series of mini-paintings is made with gouache on paper and measures 12 x 12 cm (motif 6×6 cm), frame is included in the price.

Fastpris på frakt i Norge uansett antall minigouache: / Flat rate shipping to Norway for any number of mini gouache paintings: 85 NOK uten sporing /without tracking, 180 NOK med sporing / with tracking.

Se alle her: / See all here: Minigouache

Buttons

Denne serien knapper er tegnet med vannfast blekk på tre, lakkert på forsiden, og måler ca 4 cm i diameter.  Nål er pålimt på baksiden, og  alle er signerte og nummererte bak. Knappene er pakket inn i håndlagde origami-esker laget av gjenbrukt avispapir og papp. / This series of buttons is drawn with waterproof ink on wood, varnished on the front and measures about 4 cm diameter. A needle is glued to the back, and all are signed and numbered on the back. The buttons are packaged in hand-made origami boxes made from reused newspaper and cardboard.

Fastpris på frakt i Norge uansett antall buttons: / Flat rate shipping to Norway for any amount of buttons: 50 NOK uten sporing / without tracking, 180 NOK med sporing / with tracking.

Se alle her: / See all here: Buttons

Klær og tekstiler / Clothes and textiles

Noen av kunstverkene mine er tilgjengelige som print på klær eller andre tekstiler gjennom #Art-it. Plaggene printes på bestilling. Her er noen eksempler. / Some of my artworks are available as print on clothes or other textiles through #Art-it. Garments are printed on demand.
Se alle her / See all here: www.art-it.no/collections/oslo-drawings-by-i-t-hammar


Info (For kunst kjøpt direkte fra meg. For eksterne leverandører, se vilkår på deres hjemmesider for mer info.) :

 • Størrelser = størrelse på papir, lerret, eller annen overflate, ikke motivet eller rammens.
 • Dersom ikke annet er avtalt fakturerer jeg deg ved bestilling, og sender kunsten etter at betaling er mottatt.
 • Du kan hente kunstverket på galleriet i Skreia, eller jeg sender i posten til deg mot et tillegg for frakt.
 • For tiden sender jeg kun kunstverk ut av Norge der totalprisen er 5 000 kr eller mindre.
 • Variasjon i farger kan forekomme. Spør eventuelt om flere fotografier om du ønsker å se kunstverket i ulike lysforhold.
 • Spør gjerne om å se foto av bilder med ramme som følger med.
 • På kunstverk som koster mer enn 2000 kr legges det på 5% kunstavgift i henhold til kunstavgiftsloven.
 • Du har 14 dagers angrerett i henhold til Angrerettloven (NB! Dette gjelder for fjernsalg (kjøp via telefon/SMS/e-post/direktemelding), og ikke dersom du kjøper kunstverk i galleriet eller atelieret. Dette er fordi du ikke har hatt mulighet til å se kunstverket fysisk før kjøp. Du trenger ikke å gi noen grunn for å bruke angreretten, men du må gi beskjed skriftlig innen 14 dager etter at kunstverket og informasjon om angreretten er mottatt, og returnere kunstverket i original emballasje eller tilsvarende innen rimelig tid. Dersom du ikke har mottatt info om angrerett kan du angre opptil 1 år etter at varen er mottatt. Når kunstverket er mottatt av meg vil du få refundert betalingen dersom denne allerede er gjennomført. Angreretten gjelder ikke for bestillingsverk, da dette er arbeid utført spesielt til deg med personlig preg, men du får du en 100% fornøyd garanti på disse.

Info in english (For art bought directly from me. For external suppliers, see terms on their home pages for more info) :

 • Sizes = size of the paper, canvas, or other surface, not motif or frame.
 • Unless we agree on other arrangements, I will send you an invoice upon order, and send you the artwork once payment is received.
 • You can pick up the artwork at my gallery in Skreia, or I’ll send it to you by mail for an additional cost.
 • Currently I only send artworks out of Norway where the total price is 5 000 NOK or less.
 • Variation in color may occur. Feel free to ask for more photos if you want to see the artwork in different lighting.
 • Feel free to ask for photos of artworks with the included frame.
 • On artworks costing more than 2000 NOK, a 5% art fee is added in accordance with the art fee law.
 • You have 14 days right of withdrawal according to Angrerettloven (NB! This is only valid for remote purchases (through phone/SMS, e-mail, direct messages), and not if you buy artworks in the gallery or the studio. This is because you have not had the possibility of seeing the artwork physically before purchase. You don’t need to state any reason for using the right of withdrawal, but you have to let me know in writing within 14 days of receiving the artwork and information about the right of withdrawal, and return the artwork in original packaging or similar within a reasonable amount of time. If you did not receive information about the right of withdrawal you can withdraw your purchase up to 1 year after receiving the artwork. When the artwork is received by me you will get your payment refunded if the artwork has been paid already. The right of withdrawal does not apply to commissioned artworks as these have been made especially for you with a personal touch, but I give you a 100% happy guarantee on those.

Ta kontakt for spørsmål og kjøp / Contact me for questions and orders:
Ring / SMS: +47 41 41 02 39 / DM facebook / DM instagram
Telefontid / phone time: 10:00 – 17:00
SMS / DM: døgnet rundt / any time