Tilgjengelig / Available

Her er mine for tiden tilgjengelige kunstverk. For spørsmål eller kjøp, kontakt meg på post@ithammar.no eller på telefon +47 41 41 02 39.
These are my currently available artworks. For questions or to buy, contact me at post@ithammar.no or phone +47 41 41 02 39.

Tegninger / Drawings

Malerier / Paintings

Buttons

Trykk / Prints

Noen av de eldre tegningene mine er tilgjengelige som trykk i begrenset opplag:
Some of my older drawings are available as limited edition prints:

Info

Størrelser
Størrelser forholder seg til størrelse på papir, lerret, eller annen overflate, ikke motivet eller rammens.
Bor du utenfor Norge?
For tiden sender jeg kun kunstverk ut av Norge der totalprisen er 5 000 kr eller mindre.
Betaling
Dersom ikke annet er avtalt fakturerer jeg deg ved bestilling, og sender kunsten etter at betaling er mottatt.

Sizes
Sizes refer to the size of the paper, canvas, or other surface, not motif or frame.
Do you live outside Norway?
Currently I only send artworks out of Norway where the total price is 5 000 NOK or less.
Payment
Unless we agree on other arrangements, I will send you an invoice upon order, and send you the artwork once payment is received.