Tilgjengelig / Available

Her er mine for tiden tilgjengelige kunstverk. For spørsmål og kjøp kontakt meg på +47 41 41 02 39 / These are my currently available artworks. For questions and orders contact me at +47 41 41 02 39.

Malerier / Paintings

Tegninger / Drawings

Buttons

Prints

Noen av tegningene mine er tilgjengelige som trykk i begrenset opplag / Some of my drawings are available as limited edition prints:

Klær og tekstiler / Clothes and textiles

Noen av kunstverkene mine er nå også tilgjengelige som print på klær eller andre tekstiler gjennom #Art-it. / Some of my artworks are now also available as print on clothes or other textiles through #Art-it: www.art-it.no/collections/oslo-drawings-by-i-t-hammar


Info (For kunst kjøpt direkte fra meg. For eksterne leverandører, se vilkår på deres hjemmesider for mer info.) :

 • Størrelser = størrelse på papir, lerret, eller annen overflate, ikke motivet eller rammens.
 • Dersom ikke annet er avtalt fakturerer jeg deg ved bestilling, og sender kunsten etter at betaling er mottatt.
 • Du kan hente kunstverket på galleriet i Skreia, eller jeg sender i posten til deg mot et tillegg for frakt.
 • For tiden sender jeg kun kunstverk ut av Norge der totalprisen er 5 000 kr eller mindre.
 • Variasjon i farger kan forekomme. Spør eventuelt om flere fotografier om du ønsker å se kunstverket i ulike lysforhold.
 • På kunstverk som koster mer enn 2000 kr legges det på 5% kunstavgift i henhold til kunstavgiftsloven.

Info in english (For art bought directly from me. For external suppliers, see terms on their home pages for more info) :

 • Sizes = size of the paper, canvas, or other surface, not motif or frame.
 • Unless we agree on other arrangements, I will send you an invoice upon order, and send you the artwork once payment is received.
 • You can pick up the artwork at my gallery in Skreia, or I’ll send it to you by mail for an additional cost.
 • Currently I only send artworks out of Norway where the total price is 5 000 NOK or less.
 • Variation in color may occur. Feel free to ask for more photos if you want to see the artwork in different lighting.
 • On artworks costing more than 2000 NOK, a 5% art fee is added in accordance with the art fee law.