Serier / Series

Disse seriene er nummererte originaler (hovedsaklig i små formater) som jeg lager for å teste ut motiver og teknikker, øve, og for gjøre originaler tilgjengelig for alle uansett budsjett. Det er gøy å arbeide smått eller røfft, og uten tanke på at resultatet skal bli perfekt, som jeg tror er viktig for kreativiteten! Klikk på kategorinavnet under for å se hele serien:

/

These series are numbered originals (mainly in small formats) that I make to try out motifs and techniques, practice, and to make originals available for everyone no matter the budget. It’s fun to work small or rough, and without thinking the result has to be perfect, which I think is important for creativity! Click on category name below to see the whole series:

Oljestudier / Oil studies

Minigouache

Buttons