Minigouache

Denne serien minimalerier er laget med gouache på papir og måler 12 x 12 cm (motiv 6×6 cm), ramme er inkludert i prisen. Under ser du alle minigouachene jeg har laget så langt.

/

This series of mini-paintings is made with gouache on paper and measures 12 x 12 cm (motif 6×6 cm), frame is included in the price. Below you can see all the mini-gouaches I have made so far.

Se tilgjengelige minigouache her / see available mingouache here: Tilgjengelig / Available.