Linosnitt / Linocut

Originale linosnitt! Disse er trykket for hånd av meg, og alle er litt ulike. Jeg viser kun noen eksempler på trykkene fra hver trykkplate her, så om du vil se bilder av flere av dem kan du bare ta kontakt. Se alle tilgjengelige arbeider her: (EN) Original linocuts! These are handprinted by me, and all of them are a little different. I only show some examples of thee prints from each plate here, so please contact me if you want to see pictures of more of them. See all available works here: Tilgjengelig / Available